Mitä ovat Open Badges -osaamismerkit?

Open Badges on Mozilla-säätiön kehittämä avoin standardi, jonka avulla voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaamista, saavutuksia ja taitoja, joita kartutamme arjessa, työpaikalla, harrastuksissa ja monessa muussa kontekstissa. Osaamismerkkien käyttö ei rajoitu ainoastaan epävirallisen oppimisen maailmaan, vaan niiden avulla esimerkiksi oppilaitokset voivat kertoa paremmin työnantajille osaamisesta, jota syntyy heidän koulutusohjelmissaan ja täten tukea opiskelijoidensa työllistämistä. 

Käytännössä Open Badge -osaamismerkki on kuva, joka sisältää metadataa, jolla merkin myöntäjä kertoo merkin saajan osaamisesta, taidoista tai saavutuksista. Merkkejä voi myöntää oppilaitosten, järjestöjen ja yrityksien lisäksi myös yksityishenkilöt.

Mikä on Open Badge Passport?

Palvelu, jossa osaamismerkkien saajat voivat helposti vastaanottaa, hallinnoida ja jakaa omia osaamismerkkejään. Palvelu on yksityishenkilöille ilmainen.

Onko palvelu sertifioitu?

Kyllä on! Open Badges standardin kehittämisestä vastaa IMS Global ja sekä Open Badge Factory että Open Badge Passport ovat IMS Global -sertifioituja palveluita.

Onko mahdollista saada organisaatiokohtainen osaamismerkkipassi?

Kyllä. Open Badge Factory -palvelun Pro- ja Enterprise-tason asiakkailla on mahdollisuus ostaa oma organisaatiokohtainen Open Badge Passport. Organisaatiokohtaiselle Passportille tehdään esim. oma kirjautumissivu ja palvelu personoidaan organisaation brändin mukaisesti. Näin esimerkiksi yritys, iso järjestö tai toimiala voi saada oman osaamismerkkipassin henkilöstöä ja omaa toimintaa varten.

Kuka vastaa Open Badge Passport -palvelusta?

Suomalainen Open Badge Factory Oy on Open Badge Passportin kehittäjä ja vastaa palvelusta.

Onko Open Badge Passport avoimen lähdekoodin ohjelmisto?

Kyllä. Lisätietoja löytyy täältä.

Onko Open Badge Passportista hyötyä vain Open Badge Factoryn käyttäjille?

Open Badge Passport on täysin yhteensopiva Open Badges -standardin kanssa, joten palveluun voi viedä kaikki standardin mukaiset osaamismerkit. Osaamismerkit voidaan tuoda tiedostoina omalta tietokoneelta.

Open Badge Factoryn kautta myönnetyt osaamismerkit menevät automaattisesti merkin vastaanottajan Open Badge Passport -tilille, mikäli myöntämisessä käytetty vastaanottajan sähköpostiosoite on tallennettu vastaanottajan Open Badge Passport -tilin asetuksiin.

Mitä teen, jos haluan osaamismerkkini pois Open Badge Passportista?

Voit tallentaa merkit omalle koneellesi ja luoda tunnuksen johonkin toiseen Open Badges -standardia tukevaan merkkien tallennuspalveluun ja viedä merkit sinne. Tämän jälkeen voit poistaa merkit Open Badge Passportista. Jos teet näin, Open Badge Passportin kautta jaetut merkit lakkaavat toimimasta ja sinun tulee jakaa merkit uudestaan uuden palvelun kautta.

Voinko näyttää Open Badge Passportiin tallennettuja merkkejä somessa, esim. Facebookissa ja LinkedInissä?

Kyllä voit. Open Badge Passport tarjoaa mahdollisuuden jakaa merkkejä helposti sosiaalisen median eri välineissä kuten LinkedInissä, Twitterissä ja Facebookissa. Koska palvelu perustuu avoimeen lähdekoodiin, myöhemmässä vaiheessa kehittäjäyhteisö voi kehittää uusia jakamistyökaluja muihin sosiaalisen median palveluihin.

Open Badge Factory ja Open Badge Passport -palvelut noudattavat EU:n laajuista tietosuoja-asetusta (GDPR).

Olemme kehittäneet ja toimittaneet korkealuokkaisia verkkopalveluita jo usean vuoden ajan ja olemme aina vahvasti sitoutuneet tarjoamaan parasta tietoturvaa ja henkilötietosuojaa asiakkaillemme. Mielestämme EU:n tietosuoja-asetus (”GDPR”, 679/2016), joka koskee henkilötietojen käsittelyä, tuo läpinäkyvyyttä ja luottamusta. Uskomme, että GDPR on hyödyllinen paitsi kuluttajille myös palveluntarjoajille. Eurooppalaisena palveluntarjoajana noudatamme täysin GDPR-asetusta.

Mitä GDPR tarkoittaa käytännössä Open Badge Factory ja Open Badge Passport -käyttäjiä ajatellen?

Teknisestä näkökulmasta katsottuna GDPR toi vain vähän muutoksia Open Badge Factoryyn ja Open Badge Passportiin. Molempiin palveluihin tallennettua henkilötietoa käsiteltiin jo aiemmin kuten GDPR määrittelee ja molempien palveluiden Käyttöehdot on päivitetty. Molempien palveluiden Käyttöehdot päivitetään. Käytännössä ehtoihin tuli pieniä muutoksia, mutta jokaisen OBF- ja OBP-käyttäjän täytyy lukea ja hyväksyä uudet käyttöehdot, jotta voi jatkaa palveluiden käyttöä.

Käyttöehtoihin sisällytettiin molempien palveluiden osalta myös dokumentti nimeltään Tietosuojaehdot (päivitetty 25.5.2018). Tämä kyseinen dokumentti kuvailee yksityiskohtaisesti, kuinka henkilötietoja säilytetään ja käytetään palveluissamme ja mihin tarkoituksiin.

Missä Open Badge Factory ja Open Badge Passport -palveluita ylläpidetään?

Molempia palveluita ylläpidetään Suomessa operaattorin toimesta, joka noudattaa GDPR-asetusta.

Mikä on teidän tietosuojakäytäntö?

Olemme toteuttaneet ja ottaneet käyttöön tarvittavat tekniset ja organisaatiokohtaiset toimenpiteet suojataksemme asiakkaan henkilötietoja ottaen huomioon kaikki mahdolliset prosessointiin liittyvät riskit, erityisesti tahattoman tai laittoman tuhoamisen, menetyksen, muutoksen, luvattoman tiedonannon tai pääsyn henkilötietoihin, joita on siirretty, tallennettu tai muilla tavoin prosessoitu. OBF- ja OBP-palvelut on suojattu palomuurein ja niitä valvotaan ja hallinnoidaan vain luvan saaneiden työntekijöiden toimesta (sysadminit). Palveluiden sisällöistä otetaan varmuuskopiot kerran päivässä ja ne tallennetaan turvallisesti. Palvelimien ja käyttäjän selaimen välinen yhteys on SSL-suojattu.

Minkälaista henkilötietoa Open Badge Factoryssa ja Open Badge Passportissa säilytetään?

Katso Tietosuojaehdot (päivitetty 25.5.2018). Käyttäjä näkee henkilötietonsa lokista, joka sijaitsee profiilissa.

Mitä muutoksia GDPR toi Open Badge Passportin käyttäjille?

Käytännössä GDPR ei juurikaan muuta sitä, miten Open Badge Passportin käyttäjät palvelua käyttävät, koska käyttäjän on aina ollut mahdollista ladata merkkinsä OBP:stä omalle koneelleen ennen tilinsä ja henkilötietojensa poistamista. Ainut muutos oli se, että OBP:n käyttäjien on mahdollista saada lokitiedosto, jossa heidän henkilötietonsa on listattuna.